u2_logo es.sk_logo
Úpravy v pravidlech
Úpravy v pravidlech
Přidáno dne: 08.04.2012

Vážené uživatelky, vážení uživatelé,

 touto novinkou bych vás rád seznámil se zmÄ›nou ve stávajících pravidlech. Nejedná se o nic závratného, pouze jsme pÅ™idali pár pravidel, na kterých se celý tým SHIFTERS.eu shodl, že prospÄ›jou nejen portálu, ale i vám hráčům. Tyto zmÄ›ny jsou platné od zveÅ™ejnÄ›ní této novinky. 

 

Změny v pravidlech webu

 V tÄ›chto pravidlech došlo pouze k úpravÄ› pravidla 1.1, která zahrnuje vulgární či urážející názvy u dodaných médií. Nyní již nebude možné se hájit tím, že dodaná média nemají nic společného s portálem SHIFTERS.eu, neboÅ¥ jsou uložena na jiných serverech.

 Další ponÄ›kud vÄ›tší zmÄ›nou bylo pÅ™idání pravidel fóra. Tyto pravidla zatím nejsou kompletní a v průbÄ›hu sezóny se budou doplňovat a upravovat, ale pokud je shrnu, tak určují, jak se mají a nemají zakládat témata ve fóru včetnÄ› trestu za jejich porušení.

 Pravidla webu a fóra naleznete zde

 

ZmÄ›ny v ligových pravidlech

 Ligová pravidla postihnou zmÄ›ny ponÄ›kud vÄ›tší, než tomu bylo v pÅ™ípadÄ› pravidel webu. Pokud to vezmu postupnÄ›, tak bylo pÅ™idáno pravidlo 2.19, které Å™íká, že hráči z klanu mohou kdykoli vystÅ™ídat jiného hráče v průbÄ›hu zápasu. Toto pravidlo v podstatÄ› není nijak nové, ale jelikož se šíÅ™ily dotazy, zdali může hráč nastoupit do zápasu bÄ›hem live, bylo toto pravidlo zavedeno pro lepší informovanost hráčů.

 Dalším novým pravidlem je pravidlo 2.20. Jelikož se zde nachází klany, které pÅ™ijmou nÄ›kolik klanů najednou a pak neodehrají ani jeden zápas (pouze kazí hru ostatním), je zavedeno toto pravidlo, které takovéto klany a jeho hráče trestá.

 Pravidlo 2.21 je taková perlička. Aby Å™ešení zápasů bylo ještÄ› férovÄ›jší, zavedli jsme tzv. pravidlo "vÄ›tšího prohÅ™ešku". Díky tomuto pravidlu nebudou již klany "potrestány" v pÅ™ípadÄ›, že tÅ™eba nedodaly SG, pÅ™ičemž soupeÅ™ ve hÅ™e podvádÄ›l (cheatoval).

 Dále jsme zavedli pravidlo 3.5 - ovládání serveru. Je otravné, pokud dodám server a soupeÅ™ bÄ›hem rozehry neustále dává restart. Díky tomuto pravidlu bude soupeÅ™ za takovéto chování potrestán.

 Pravidla 8.4, 8.8 a 8.12 jsou v podstatÄ› stejná a zakazují nakupovat a používat jakoukoli výbavu na AIM, AWP a FUNNY PISTOLS ligách.

 Na pravidlo 8.15 jsme hrdí, neboÅ¥ jasnÄ› stanovuje, jak se zachovat pÅ™i zmÄ›nÄ› mapy. Není možné si jen tak odehrát jinou mapu. Musejí se nejprve oba klany dohodnout a dodat důkazy, že se zmÄ›nou mapy souhlasí. Jednotlivé důkazy jsou vypsány u tohoto pravidla.

 Velkou zmÄ›nou je pravidlo 11.8 - komprimovaná média. Nejen adminy, ale také uživatele otravuje, když musejí stahovat demo, které má Å™eknÄ›me 107MB. Ne každý má internet, který mu umožňuje snadno a rychle takto velké demo stáhnout. Tedy od této chvíle jsou všichni hráči povini dodávat komprimovaná dema (neplatí pro SG). Pokud dodané demo nebude komprimováno, bude považováno za nedodané.

 Posledním zavedeným pravidlem je pravidlo 11.13, které trestá hráče, kteÅ™í zbytečnÄ› zdržují práci adminů podáváním nesmyslných protestů.

 Důležitá je také poznámka u zakázaných pozic. Ta byla zavedena, aby nedošlo k mylnému pochopení, co jsou zakázané pozice. Nejlepší bude to vysvÄ›tlit. Zakázaná pozice je takové místo, kde je možné využít a hlavnÄ› je využito bugu mapy (často vidÄ›t pÅ™es texturu). Tedy pokud se hráč nachází na "zakázané pozici" a nevyužívá pÅ™i tom bugu mapy, pak je vše v poÅ™ádku. Ve chvíli kdy ale hráč tohoto bugu využije, jedná se o zakázanou pozici a v pÅ™ípadÄ› dodání důkazů (napÅ™íklad demo s časem) bude klan náležitÄ› potrestán.

Rekapitulace ligových pravidel v bodech

 2.19 - hráči v klanu mohou kdykoli nastoupit do zápasu
 2.20 - hledání soupeÅ™e ihned po pÅ™ijetí jiného zápasu
 2.21 - pravidlo vÄ›tšího prohÅ™ešku
 3.5 - pravidlo o ovládání serveru
 8.4, 8.8, 8.12 - zákaz nakupování v AIM, AWP a FUNNY PISTOLS
 8.15 - zmÄ›na mapy, důkazy
 11.8 - komprimovaná média
 11.13 - nesmyslné protesty
 upÅ™esnÄ›ní zakázaných pozic

 Ligová pravidla naleznete zde.

 

Důležitá poznámka pro všechny uživatele !

 Od této chvíle budou všechny protesty, které budou shledány jako nesmyslné, trestány podle pravidel SHIFTERS.eu (odečtením bodů a banem či blokací).

 

PÅ™ejeme vám mnoho úspÄ›chů nejen ve hÅ™e a krásné svátky.

Za tým SHIFTERS.eu,

ZebRa
hlavní ligový administrátor

 

EDIT 8.4.2012 11:15

Dnes bylo zrušeno ještÄ› pravidlo 12.4, které pÅ™ikazovalo non-steam hráčům hrát pod stejným nickem, jako mají na webu. Jelikož je non-steam liga již zrušena, toto pravidlo bylo zavedeno zbytečnÄ›. Vás se jeho zrušení nijak netýká.


Autor: ZebRa | Komentářů: 0 | Zhlédnutí: 2.780
Komentáře
Prozatím nikdo neokomentoval, buďte proto první!
Přidat Komentář
Pro přidání komentáře se musíte zaregistrovat, nebo přihlásit!
Hledající Soupeře
Momentálně nikdo nehledá soupeře
Sponzor
Sázky na ligové zápasy
 › Hrající týmy
1
2
0
Není dostupný žádný zápas na sázky.
Dnešní turnaje
Nejsou dostupné žádné turnaje.
Anketa
Hrajete Poker?
Ano

Ne

Celkem hlasů: 118Komentářů: 0
Shoutbox
neon 12:40
8)
ono 12:36
pič.us
ono 12:35
findus ^&#_*
ono bobula sucha obluda
ono 12:31
@ stinx [13:44]: predáva nudes cez pokec
kov1 21:40
Zdarec hošiiii. po 10 letech jsem se lognul :D
dravec 18:09
Jo nostalgie Jay Svin ?? zlatý starý časy ?